IDE Pontes de Ourense

[GL] Un exemplo de infraestrutura de datos espaciais para a protección do patrimonio cultural con OpenLayers3.

[ES] Un ejemplo de infraestructura de datos espaciales para la protección del patrimonio cultural con OpenLayers3.

 

[GL] Pontes de Ourense é uhna base datos espaciais para a localización das pontes históricas do norte da provincia de Ourense e a xeorreferenciación dos seus contornos legais de protección.

En Galicia, delimitar o nivel de protección legal efectiva dun ben inmoble do patrimonio cultural esixe ir descendendo desde un conxunto de normas lexislativas e plans urbanísticos concretos até unha serie heteroxénea de catálogos e planos municipais para establecer algunha conclusión con forza xurídica.

Esta infraestrutura de datos espaciais pretende ser un exemplo do problemático modelo de transposición automática de iure dos catálogos urbanísticos de patrimonio cultural ao Catálogo xeral do patrimonio cultural de Galicia.

 

Entrar (versión en galego)

 

[ES] Pontes de Ourense es una base datos espaciales para la localización de los puentes históricos del norte de la provincia de Ourense y la georreferenciación de sus contornos legales de protección.

En Galicia, delimitar el nivel de protección legal efectiva de un bien inmueble del patrimonio cultural exige ir descendiendo desde un conjunto de normas legislativas y planes urbanísticos concretos hasta una serie heterogénea de catálogos y planos municipales para establecer alguna conclusión con fuerza jurídica.

Esta infraestrutura de datos espaciales pretende ser un ejemplo del problemático modelo de transposición automática de iure de los catálogos urbanísticos de patrimonio cultural al Catálogo general del patrimonio cultural de Galicia.

 

Entrar (versión en español)